لیست شرکتهای برنامه نویسی در تهران

تولید نرم افزار سفارش مشتری کاری بسیار مهم و حساس می باشد، شرکت های برنامه نویسی در تهران و سایر نقاط کشور باید از

ادامه

تولید نرم افزار خوب

طبق بررسی رادنت، هر فاز از مهندسی یا بازمهندسی نرم افزار نیاز به چک لیستی دارد تا بر اساس آن بازنگر ها بتوانند به

ادامه

چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار در رادنت

چرخه‌ی تولیدِ یک محصول نرم‌افزاری به چهار بازه‌ی زمانی به نامِ «فاز» تقسیم می‌شود: فازِ استارتاپ فازِ معماری فازِ ساخت فازِ انتقال. این چرخه

ادامه

مصاحبه با مدیر تیم تولید نرم افزار

با رادنتی همراه باشید تا بیشتر با اصول طراحی و تولید نرم افزار در این شرکت برنامه نویسی آشنا شویم. امروز وارد تیم تولید

ادامه

نرم افزار مدیریت بحران

طبق بررسی کارشناسان رادنت، تحقق برنامه های مدیریت بحران از طریق تحلیل داده ها امکان پذیر است؛ لذا ضرورت تولید یک نرم افزار بومی

ادامه

اصرار کارشناسان رادنت در پیاده سازی Domain Driven Design در تولید نرم افزار

پیرو صحبت با کارشناسان معماری نرم افزار شرکت برنامه نویسی رادنت؛ در خصوص سفارش نرم افزار توسط سازمانهای بزرگ و در واقع اصل نحوه

ادامه

مدیریت توسعه نرم افزار با Team Foundation Server

رادنت می گوید که وقتی قرار است چند نفر بر روی یک پروژه نرم افزار سفارش مشتری کار کنند، برای کار گروهی همزمان چند

ادامه