لیست شرکتهای برنامه نویسی در تهران

تولید نرم افزار سفارش مشتری کاری بسیار مهم و حساس می باشد، شرکت های برنامه نویسی در تهران و سایر نقاط کشور باید از

ادامه

تهیه RFP برای پروژه های نرم افزاری

طبق گزارشات کارشناسان و مشاورین رادنت؛ یکی از بزرگترین مشکلات کارفرمایان نداشتن یک RFP برای تعیین حدود قیمت می باشد. RFP یا درخواست طرح

ادامه