اصول برگزاری جلسات اداری

امروز در رادنت تصمیم گرفتیم چهارچوبی را مشخص کنیم که وقتی کارشناسان بخش های مختلف تولید نرم افزار رادنت جلساتی را تشکیل می دهند استانداردتر عمل نمایند.
برای تعیین این چهارچوب سوالاتی را پیشنهاد دادیم :

رادنت

سوالاتی که درخواست کننده جلسه باید از خود بپرسد :
حتما نیاز به تشکیل جلسه است ؟
همه دعوت شدگان در رسیدن به هدف جلسه موثر هستند ؟
همه افراد می دونن که چرا به این جلسه دعوت شده اند ؟
مدت جلسه و شیوه برگزاری درست تعیین شده است ؟
به هزینه زمانی و ریالی جلسه دقت شده است ؟

رادنت

سوالاتی که تنظیم کننده جلسه باید از خود بپرسد :
اطلاعات لازم در متن دعوت نوشته شده؟
زمان مناسب انتخاب شده ؟
مکان مناسب انتخاب شده ؟
دستور جلسه در متن دعوت نوشته شده ؟
فاصله مناسب بین جلسات لحاظ شده؟

رادنت

سوالاتی که مدعو جلسه باید از خود بپرسد :
نقش من در این جلسه چیست؟
در مورد موضوع شفاف هستم؟
نیاز است در تمام مدت جلسه حضور داشته باشم؟
دستور جلسه را مرور کرده ام ؟
برای حضور در جلسه آمادگی دارم؟

رادنت

سوالاتی که مدعو در هنگام حضور در جلسه باید از خود بپرسد :
به موقع حاضر شده ام ؟
شنونده خوبی هستم ؟
از انجام کارهای جانبی خودداری می کنم ؟
مشارکت فعالانه و سودمند دارم ؟
بیشتر دنبال مخالفت هستم یا موافقت ؟

رادنت

سوالاتی که تسهیل گر جلسه باید از خود بپرسد :
مراقب زمان پایان و شروع جلسه هستم ؟
جلسه روی موضوع اصلی تمرکز دارد؟
موضوعات بر اساس اولویت بررسی می شوند؟
همه حاضرین مشارکت فعال دارند ؟
تصمیم و نتایج مکتوب می شوند؟

تیم محتوی رادنت

شرکت فناوری اطلاعات رادنت آتیه از سال 1389 فعالیت خود را در تشکیل و جمع آوری تیم نرم افزاری از دانشگاه های رتبه اول کشور آغاز نمود و بعد از انجام چندین پروژه موفق و مشاوره های سودمند به دولت خدمتگذار و به منظور پاسخدهی کلان نرم افزاری اقدام به ثبت نام رادنت در روزنامه رسمی شماره 20316 مورخ 12/09/93 نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *