سفارش نرم افزار

جهت سفارش نرم افزار، ابتدا به وب سایت شرکت برنامه نویسی رادنت مراجعه کرده و در اولویت مبحث آیا باید نرم افزار تولید کنم؟ مطالعه فرمایید.

در گام بعدی می توانید جعت افزایش اطلاعات خود؛ بخش نحوه سفارس نرم افزار را مطالعه فرمایید.

همچنین می توانید کانال ویدوئی شرکت رادنت و رونمایی برخی از نرم افزارهای تحت وب را مشاهده بفرمایید.